Szakképzés 2020 - Felvételi tájékoztató
2020
Június
11

Intézményünk az alábbi az alábbi szakmákban

hirdet beiskolázást a 2020/2021-es tanévre

KÉTÉVES KÉPZÉSEK

Érettségivel rendelkezők számára iskolarendszerben nappali oktatás keretében végezhető, ingyenes. Minden iskolai képzéshez köthető kedvezmény igénybe vehető. Ösztöndíj elérhető.

5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus szakma

Feladatkörébe tartozik a szervezet energetikai hálózatának üzemeltetése, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követése, az alkalmazott irányítástechnikai, valamint hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása és üzemeltetése is. Okosotthonok telepítésében és programozásában is jártas.

5 0714 04 01 Automatikai technikus szakma (gyártástechnikai szakirány)

Az automatizált gépek, berendezések, rendszerek és épületek szerelését, üzembe helyezését, karbantartását végző szakember. A képzés során elsajátított pneumatikai és hidraulikai ismeretek birtokában alkalmas vezérlési és szabályozási feladatok ellátására is, emellett alapos PLC ismeretekkel rendelkezik.

5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus szakma

Helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja. Programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat old meg, webes kiszolgálói rendszert üzemeltet, adatbázisokat kezel.

5 0411 09 02 Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző szakma

Alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.

EGYÉVES KÉPZÉSEK

Villamosipar és elektronika ágazati érettségire épülő technikusi bizonyítvánnyal rendelkezők számára.

507141909 Járműipari karbantartó technikus szakma

Magas automatizáltságú gyártó berendezések karbantartási, ellenőrzési, hibakeresési, javítási és programozási feladatait végzi villamos, pneumatikus, hidraulikus alrendszerekben. Ismeretei megfelelnek az Ipar 4.0 gyártórendszerekhez elvártaknak. Műszaki dokumentáció alapján képes beavatkozni az IT, a vezérlés, villamos (energiaellátás, hajtás, vezérlés) alrendszerekbe.

Iskolarendszerben nappali oktatás keretében végezhető, ingyenes. Minden iskolai képzéshez köthető kedvezmény igénybe vehető.

Háztartási gép szerviz szaktechnikus szakképesítés

Feladata a modern, elektronikai egységgel rendelkező háztartási gépek szerelése, telepítése, beüzemelése, javítása, karbantartása. Elvégzése után szakszerviz alkalmazottjaként vagy egyéni vállalkozóként lehet a szakmai tevékenységet folytatni. Nagyfokú önállóságot nyújtó szakma, ahol gyorsan komoly karrier építhető. A rugalmas, nappali rendszerben induló képzés felnőttképzési jogviszonyban ingyenes. A tanulmányok mellett munkaviszony is létesíthető a képzést támogató szakszervizeknél.

Jelentkezési határidő: folyamatos           Pótjelentkezés és beiratkozás: 2020. 08. 25.                                                                  10 óra

Jelentkezési lap átvehető az iskola titkárságán, vagy letölthető a liska-szki.hu oldalról.

Leadás az iskola titkárságán.

 

Elérhetőség:

Jászberény, Rákóczi út 13-15.          Tel: 57/412-818          ljiskolatitkar@liskaj.sulinet.hu

 

A dokumentumok az alábbi linkkekre kattintva elérhetők:

<<<Jelentkezési lap 2 éves képzésre>>>

<<<Jelenezkezési lap másodszakmásoknak>>>

 
 
 
OKJ 2020
2020
Június
10

Diákjaink befejezték OKJ-s tanulmányaikat és sikeres vizsgát tetttek.

Gratulálunk nekik!

<<További képek az alábbi linken>>

 
 
 
Trianon 100
2020
Június
04

A 100 évvel ezelőtt aláírt igazságtalan és túlzó trianoni békediktátumra emlékezünk videónkban. Sosem feledjük és imánkban hordozzuk az elcsatolt területeket, a határon túlra rekedt honfitársainkat! Az isteni igazságosságban és gondviselésben bízva hisszük, hogy mi mindig össze fogunk tartozni, bármilyen fájdalmas, a magyarság lelkében soha be nem gyógyuló törést okozó döntés is született a múltban.
Ma délután fél 5-kor az ország egy percre megáll és a harangok szerte a Kárpát-medencében a szétszóratott magyarságért zúgnak!
 
 
 
Érsek Úr levele a diákokhoz!
2020
Május
03

Kedves Diákok!

Életünket az elmúlt időszakban átírta a járványhelyzet. Megmutatta azt, hogy mennyire kiszolgáltattotak is vagyunk ezen a földön Isten és egymás nélkül nem jutunk előbbre.

Ferenc pápa március 27.-én, az üres Szent Péter téren elhangzott beszédében tett egy igen súlyos megállapítást:

"Azt hittük, egészségesek maradhatunk egy beteg világban."

Bizony ez a világ már régóta beteg, jóval a koronavírus megjelenése előtt megfertőzte a hitetlenség és önzés vírusával.

Kedves Fiatalok! Eljött az ideje annak, hogy jobban figyeljünk egymásra. Olyan jövőt építsünk, amely ajándéknak tekinti a másik embert és a teremtett világot. Nem kizsákmányolni akarja, hanem szolgálni. Mostantól ti is részesei, és nem csak szemlélői, felelősei és nem csak átélői lesztek a jövőnek. Ebben a tudatben induljatok el bátran saját ösvényeteken! Ne várjatok mindig mások útmutatására. Van hitetek és lelkiismeretetek, értelmetek és szívetek. Rendelkeztek tehát mindazzal, ami eligazít az életben. Használjátok ezeket!

Köszönöm a szülőknek, hogy 4, 8 vagy akár 12 éve a Katolikus Egyház nevelésére bízták legféltettebb kincsüket, gyermekeiket, és az Egri Főegyházmegye intézményeinek szavaztak bizalmat akkor, amikor gyermekeik jövőjéről döntöttek.

Hálásan köszönöm iskolánk tanárainak és dolgozóinak áldozatkész munkáját, amellyel elvezettek Benneteket a nagybetűs élet küszöbére.

Bízom abban, hogy az elmúlt évek során szerzett mély hitetek és isten-élményitek elkísérnek Benneteket egész életetekben. Egyházunk tanítása, amelyet a hittanórákon, lelki programokon és nevelőitek életpéldáján keresztül kaptatok, biztos alapot adnak a mindennapokon való eligazodásban.

Tartsatok ki továbbra is Isten és az ő Egyháza mellett, akinek lelki segítségére mindig számíthattok! A Boldogságos Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya oltalmát kérve szeretettel küldöm áldásom rátok és szeretteitekre terveitek, álmaitok megvalósulására!

Eger, 2020, május 2.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dr. Ternyák Csaba
egri érsek

 
 
 
Virtuális Ballagás
2020
Április
30

 
 
 
Város napja 2020. - Zirzen Janka közoktatási díj
2020
Április
09

Mint arról a Jászkürt húsvéti számából értesülhettünk, az idén a Zirzen Janka közoktatási díjat többek között iskolánk pedagógusa, Pólyáné Balla Julianna kapta. Gratulálunk kedves Munkatársunknak és köszönjük fáradhatatlan munkáját amit a Liska Katolikus Középiskoláért végez az ifjúság érdekében!

Pólyáné Balla Julianna 1996 júliusa óta a Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola Liska József Középiskola és Kollégium Tagintézményének, illetve annak jogelődjének pedagógusa. Eredetileg főiskolai végzettségű orosz-történelem-német szakos tanár. Szakmai és pedagógiai téren folyamatosan képzi magát. 2002-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatási vezető, 2005-ben az ELTE-n német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanári diplomát szerzett. Azóta is rendszeresen részt vesz továbbképzéseken.

Német nyelvet, belügyi rendészeti ismereteket tanít. Szakmai munkáját mindig az igényesség, a lelkiismeretesség, a precizitás jellemzi. Sok energiát fektet a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatásába, valamint a tehetséges tanulókkal történő foglalkozásokra. Vezető szerepet játszott a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségét javító Európai Uniós projektben, ahol több munkacsoport tagjaként segítette nevezett tanulók társadalmi integrációját.

Nyelvtanárként rendszeresen készíti fel diákjait nyelvvizsgákra. Aktív tagja az intézményi akkreditált nyelvvizsgahelynek. Ennek keretében az ECL Nyelvvizsgaközpont német nyelv akkreditált vizsgáztatója képesítést szerzett, illetve ugyanezt a végzettséget szerezte meg a BME nyelvvizsgaközpont tekintetében, ahol szintén rendszeresen végez vizsgáztatói tevékenységet.

Iskolánkban a rendvédelmi gimnáziumi képzés bevezetésekor bekapcsolódott először társadalom ismeretet tanítóként, majd jogosultságot szerezve a belügyi rendészeti ismeretek oktatásába is. Felkészültségét bizonyítja, hogy felkérést kapott egy feladatgyűjtemény elkészítésére. Egyéni versenyekre és csapatversenyekre is készíti fel team-munkában diákjait. Az elmúlt 22 évben számos tanulója jutott döntőbe e területen. Közülük egyéniben 12 fő végzett dobogón, míg csapatban 10 alkalommal kerültek az első háromba. Felkészítő tevékenységéért több alkalommal kapott belügyminiszteri elismerést.

Rendszeresen vállalja és nagy empátiával, magas szintű szakmaisággal végzi az érettségi elnökök felelősségteljes munkáját. Javító és kérdező tanárként emelt szintű érettségi vizsgákon is részt vállal német nyelvből és belügyi rendészeti ismeretekből.

Az intézmény diákönkormányzatának megalakulása óta segítő tanára. E munkáját is nagy odaadással és körültekintéssel végzi. Az elmúlt tanévben szervező és irányító munkája révén megújult az iskola belső udvara. Az újonnan kialakított közösségi teret a diákok örömmel vették birtokukba. Aktív támogatója a Városi Ifjúsági Önkormányzat munkájának. Az iskolában e téren megszerzett tapasztalataival, ötleteivel önzetlenül segíti a szervezet tevékenységét.

Iskolai és városi szinten is kiemelkedő tevékenységet végez az ifjúság körében a bűnmegelőzés területén.

Jó szervező- és kommunikációs készséggel rendelkezik. Sok éve nagy odaadással lát el osztályfőnöki teendőket. Előző tanévben ötödik végzős osztályának osztályfőnöke volt. Jelenleg a 11-es  közbiztonsági osztály osztályfőnöke. Diákjaival és kollégáival példaértékű emberi és munkakapcsolatot alakít ki.

 
<  1  2  3  4  >    >>

Támogatóink:

NKA Logo ECDL Logo DEXAM Logo ECL Logo WACLAW Logo

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium
OM az.: 910003 | 5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15.
Igazgató: Halász Péter | Telefon: (57) 412-248
Felnőttképzési engedélyszám: E000981/2014
E-mail: iskola[kukac]sztj-tech.hu

Kereszt

© Copyright | Minden jog fenntartva! 2019-2020 | Az oldal készítőiért kattints ide!

Ebédbefizetés logo
Következő ebédbefizetés időpontja:
	2020 Október 20 (Kedd)
2020 Október 21 (Szerda)
2020 Október 22 (Csütörtök)
Tájékoztató!
Normatív étkezés igénylőlap:
Naptár Logo
2020.November
>
HKSZECPSZOV

A hét eseményei:

Nincs
Human szolgaltatasok fejlesztese
Human szolgaltatasok fejlesztese